Identifikátor právnické osoby: 600071421
IZO: 115600175
Jakuba Husníka 527
Vejprnice, 33027
e-mail: skola(zavináč)zsvejprnice.cz

 

Zápis do školní družiny na školní rok 2018/2019

  • se bude konat v pondělí 3. září 2018 v budově ZŠ a MŠ Vejprnice (zelené oddělení ŠD) od 7.30 – 10.00 hodin
  • na místě vyplní zákonný zástupce ve spolupráci se zapisující vychovatelkou závaznou přihlášku a získá další důležité informace týkající se provozu a  režimu školní družiny
  • pro školní rok 2018/2019 budou přednostně přijímáni žáci 1. – 2. ročníku zaměstnaných rodičů
  • stanovená kapacita ŠD pro školní rok 2018/2019 je 120 žáků
  • jednotlivá oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků
  • pokud to bude z důvodu kapacity možné, budou dále přijímáni i žáci 3. a 4. ročníku
  • podmínkou účasti žáka na zájmovém vzdělávání ve ŠD je úhrada úplaty (školného) ve výši 1000,- Kč na I. pololetí a 1000,- Kč na II. pololetí
    školního roku 2018/2019

 

Upozornění:
Ranní provoz školní družiny mohou navštěvovat i žáci (1. – 5. ročníků), kteří nejsou přihlášeni k pravidelné odpolední docházce – úplata za docházku pouze do ranní družiny byla pro školní rok 2018/2019 stanovena 500,- Kč/ na celý školní rok.

Provoz školní družiny ve školním roce 2018/2019 bude zahájen v úterý 4. září 2018 od 6.00 – 16.30 hodin.

 

VYZVEDÁVÁNÍ  ŽÁKŮ ŠKOLNÍ DRUŽINY OD 4. 9. 2018
je možné do 12.35 hodin před obědem, v 13.10 hodin po obědě ze ŠJ, poté až od 14.00 hodin v oddělení ŠD. Tyto časy je nutné respektovat! Nejsme schopni garantovat, že budeme v čase mezi 12.30 a 14.00 hodin ve škole, na školním hřišti či v dosahu.

Ze ŠD si přebírají zák. zástupci žáky osobně (mohou uvést i další osoby oprávněné k vyzvednutí) nebo mohou písemně požádat,  aby žák odcházel ze ŠD sám v určenou hodinu.  Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě v pondělí až pátek nejpozději do 16:30   hodin.

 

Uvolňování ze ŠD
Docházka přijatých dětí je povinná. Omluvení nepřítomnosti žáka je stejné jako ve škole. Vychovatelka denně zaznamenává prezenci žáků do Přehledu výchovně vzdělávací práce. Výjimečně lze uvolnit žáka dříve (než je uvedeno v přihlášce) jen na základě písemné žádosti. Písemná žádost musí obsahovat – celé jméno žáka, datum, přesnou hodinu, kdy má žák být uvolněn a zda žák odejde sám nebo s jinou osobou, podpis rodiče (formulář na web stránkách školy).

Žádosti vychovatelka zakládá. Bez této žádosti nebude žák uvolněn. V souladu s aktuálními bezpečnostními a legislativními předpisy nemůžeme uvolnit dítě ze školní družiny na telefonickou žádost!

Formulář „Uvolnění žáka ze ŠD“ stahujte zde.

Děkujeme za pochopení.

Vychovatelky ŠD

 

Školní vzdělávací program (ŠVP) školní družiny je k nahlédnutí na webových stránkách školy.

Top